Algemene voorwaarden van Bink Elektro

Van toepassing zijn:
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) als de opdrachtgever consument is.
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007) als de opdrachtgever geen consument is.
De algemene voorwaarden zijn op deze pagina ter inzage of kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Installatiewerk voor zakelijke opdrachtgevers:
• De Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) Algemene Leveringsvoorwaarden
• De Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) – Engelse versie General Terms of Delivery
• De Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) – Duitse versie Allgemeine Lieferbedingungen
• Algemene inkoopvoorwaarden Installerende Bedrijven Algemene Inkoopvoorwaarden
• Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) Algemene Administratieve Voorwaarden

Installatiewerk voor consumenten die opdrachtgever zijn:
• De Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk