energielabel-c-kantoren

Energielabel C kantoren

De ontwikkelingen en wetten op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in snel tempo op. Het energielabel C wordt vanaf 2023 wettelijk verplicht gesteld voor kantoren groter dan 100m2. Met een energielabel C kun je aantonen dat je aan de vooraf opgestelde voorschriften van de overheid voldoet. Indien jouw kantoorpand groter is dan 100 m2, is het raadzaam om te onderzoeken of je aan de wettelijke eisen voldoet of dat er voor 2023 nog stappen gezet moeten worden. Als vakkundig elektrotechnisch dienstverlener voorzien wij je hierbij graag van maatwerkadvies.

Regel direct energielabel C voor je kantoorpand
Bart Verkerke
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Wat betekent energielabel C kantoren

Wat betekent energielabel C in de praktijk? En wat houdt energielabel C in? De algemene eis die aan dit label is verbonden is dat het bedrijfspand maximaal 225 kWh per m2 per jaar aan fossiele energie mag verbruiken. Een energielabel komt voort uit een Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U), waarmee je inzicht verkrijgt in het energieverbruik van je pand. Aan de hand van een EPA-U opname wordt er gekeken of het pand voldoet aan de eisen van energielabel C. Deze opname dient als basis om advies uit te brengen over de verbeteringen die nodig zijn om aan energielabel C te voldoen. Kortom: het antwoord op de vraag ‘Wat is energielabel C?’, is samen te vatten als: “Opgestelde wettelijke eisen op het gebied van energieverbruik waar jouw bedrijfspand vanaf 2023 aan moet voldoen”. 

Weet je niet of er voor jouw kantoorpand al een energielabel bekend is? Zoek dit dan op via de website www.ep-online.nl.

Verplicht vanaf 2023

Hierboven is al beschreven dat het vanaf 2023 verplicht is om te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit energielabel C. Om onnodig werk te voorkomen, raden wij aan om eerst de eisen voor de kantoorruimtes na te gaan die het energielabel C moeten hebben. Niet ieder kantoor hoeft namelijk aan de eisen te voldoen. Maakt jouw kantoor deel uit van een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Dan hoef jij niet rekening te houden met de eisen energielabel C. Neemt de gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties in je kantoor minder dan 50% van de gehele oppervlakte van het gebouw in beslag? Ook dan hoef je niet in te zitten over energielabel C. Antwoord je hier overal nee op? Dan ben je verplicht om vanaf 2023 minimaal over energielabel C voor je pand te beschikken.


Waarom is het Energielabel C kantoren verplicht vanaf 2023?

Energielabel C is verplicht gesteld in het Energieakkoord uit 2013. Deze maatregel is namelijk nodig om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. De verplichting voor energielabel C is ingesteld om de tussendoelstelling van 2030 te behalen.

verplicht

In 4 stappen naar
label a, b of c

1. Vraag een energieprestatieadvies (EPA) + energielabel check aan

Om een beeld te krijgen van wat energielabel C voor jou betekent kun je bij ons een EPA aanvragen. Met dit zogeheten energieprestatieadvies krijg je inzicht in de concrete stappen die de komende jaren nodig zijn. Tip: vraag gelijk een energielabel check aan zodat je een idee hebt van je beginsituatie.

2. Verken de subsidiemogelijkheden

De overheid heeft verschillende subsidiemogelijkheden ingesteld om duurzaam ondernemen te stimuleren. Bekijk dus of je in aanmerking kan komen voor de Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers (ISDE) en Stimuleringen Duurzame Energieproductie (SDE+). Meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jouw situatie? Wij informeren je graag!

3. Laat de optimalisaties uitvoeren door BINK Elektro

Als vakkundige specialisten voeren wij alle optimalisaties voor je uit die nodig zijn voor het behalen van minimaal energielabel C. Wist je dat wij gespecialiseerd zijn in het aanleggen van duurzame installaties? Hiermee verlaag je je energiebehoefte, bespaar je op totale energiekosten en draag je bij aan een beter milieu!

4. Laat een nieuw energielabel opstellen

Zodra de optimalisaties door ons zijn afgerond, voldoe je aan de eisen voor energielabel C. Vervolgens laat je een nieuw energielabel opstellen zodat je kunt aantonen dat je daadwerkelijk aan de eisen voldoet.

Klant aan het woord

"Vooruitstrevende en energiezuinige techniek"

QNP, dé ICT-partner in West-Brabant, opende begin dit jaar een gloednieuw vooruitstrevend bedrijfspand in Breda. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de QNP-nieuwbouw was een zo energiezuinig mogelijk pand te realiseren. Aan ons de eer om de elektrotechniek, beveiliging en zonne-energie te verzorgen. Henry de Bruijn, Algemeen directeur QNP: “BINK Groep kent eenzelfde DNA als wij: kwalitatief, klantgericht en persoonlijk.”

Boetes en handhaving

Het bevoegd gezag, meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat, controleert op de aanwezigheid van het energielabel. Bij het ontbreken van een energielabel C of hoger zal het bevoegd gezag per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn. Naast een boete kunnen zij opleggen dat het kantoorgebouw niet meer gebruikt mag worden tot er een label C of hoger is afgegeven. 

Zonder energielabel C mag een kantoorgebouw niet gebruikt worden. Dit heeft effect op zowel de eigenaar als de huurder. Ga daarom goed na welke partij bevoegd is om aan de energielabel C-verplichting (of beter) te voldoen.

Subsidies

Tot slot willen wij je graag informeren over een interessante subsidiemogelijkheid bij het zetten van stappen naar energielabel C. Dat is namelijk de energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers. Wanneer je optimalisaties laat uitvoeren ten behoeve van energielabel C, kun je hier aanspraak op maken. Zo is er gemiddeld gezien al 11% bespaard door gebruik te maken van de EIA. Neem direct contact op om je bedrijfsruimte conform energielabel C te optimaliseren!

bink-elektro

Wat kan BINK Elktro voor je betekenen?

In samenwerking met een EPA-U adviseur helpen wij je graag met maatwerkadvies en zorgen we voor de juiste installaties voor energiebesparingen. Door nu alvast stappen te maken, kun je in 2023 voldoen aan het energielabel C dat vanaf dat jaar verplicht is. Wij helpen je graag bij het installeren van energiezuinige en duurzame installaties. Met duurzame elektronische installaties kan je slimmer omgaan met energie en tegelijkertijd je leefkwaliteit verbeteren. Neem direct contact op via 076 599 1700 of stuur een mail en start met het zetten van concrete stappen naar energielabel C.