Onze inspecties

Alles op 'n rijtje

BINK Elektro neemt inspecties aan elektrotechnische installaties graag uit handen. De afdeling Service en Onderhoud voert de inspecties uit. In het voortraject wordt er samen met de opdrachtgever gekeken naar wat de verzekeraar vraagt en welke inspecties daarbij aansluiten. Wij beschikken over de juiste papieren en ervaringen voor het grondig en compleet uitvoeren van de volgende inspecties:

SCIOS Scope 10

BINK Elektro biedt de NTA 8220 (SCIOS Scope 10) inspectie aan. Een inspectie specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie.

SCIOS Scope 8 / NEN 3140

BINK Elektro biedt de NEN 3140 (SCIOS Scope 8) inspectie aan.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Als eigenaar ben je verplicht om jouw elektrische installaties periodiek te laten keuren volgens de NEN3140 en SCIOS Scope 8.

Een inspectie bevat:

  • Visuele inspectie van risicovolle ruimten, machines en schakel- en verdeelinrichtingen;
  • Infraroodopnamen van schakel- en verdeelinrichtingen om de tempratuur te controleren;
  • Metingen en beproevingen waar noodzakelijk;
  • Rapportage met onze bevindingen en een verbeteradvies op maat.