Contact opnemen >

Inspectie

Bij aan- of verkoop van uw woning, na het uitvoeren van een doe-het-zelf project of als er twijfel is over de veiligheid van uw installatie, dan kunt u bij ons terecht voor een inspectie van uw installatie. Onze inspecteur komt dan ter plaatse en zal de gehele installatie tegen het licht houden.

De inspectie die wij uitvoeren is geen energieprestatielabel. Een inspectie van de elektrische installatie richt zich op met name de veiligheid van uw installatie. De veiligheid tegen aanraking, kortsluiting (de grootste oorzaak van brand) en de wijze van aanleg. Daarbij houden we de installatie tegen het licht aan de hand van de NEN1010 zoals die van toepassing was bij de afgifte van de bouwvergunning of het moment van aanleg van de installatie.

We doen naast een visuele inspectie diverse metingen naar de aarding, isolatie en kortsluiting vastheid. Daarnaast controleren we middels meting ook de werking van aardlekschakelaars. En als dat wenselijk is doen we ook thermografisch onderzoek met behulp van een hittecamera.

Waar een energieprestatielabel iets zegt over de energiezuinigheid van uw woning, is onze inspectie inhoudelijk vele malen zwaarder en van hoger niveau. De inspectie die wij uitvoeren zegt iets over de kwaliteit van uw elektrische installatie.

Na afloop van de inspectie ontvangt u een rapportage die de kwaliteit van uw installatie helder beschrijft. Daarnaast wordt er zo nodig een advies gedaan over de uit te voeren werkzaamheden om de installatie alsnog te laten voldoen aan de wettelijke eisen. Met deze rapportage verzekerd u zich ervan dat u, als installatie eigenaar ervoor heeft gezorgd dat de installatie veilig is en aan alle wettelijke bepalingen voldoet.

Neem vrijblijvend contact op voor een indicatie van de kosten en het maken van een afspraak!